Poradnia Genetyczna Zakład Genetyki Medycznej Instytut "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka"

Adres

Al. Dzieci Polskich, 20

04-730 Warszawa

Telefon

(22) 815 74 50 (sekretariat)

(22) 815 74 51 (gabinet pielęgniarek)

Strona internetowa

www.czd.pl

www.czd.pl/index.php?option=com_czd

www.czd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=98:poradniagenetyczna&catid=7:poradnie&Itemid=80

Godziny przyjęć

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.30 – 15.30

środa: 8.30 – 18.00

Godziny rejestracji

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 15.00

środa: 8.00 – 17.30

Nazwisko kierownika Prof. dr hab. n. med. KRYSTYNA CHRZANOWSKA
Profil poradni
 • diagnostyka prenatalna
 • zespoły wad rozwojowych
 • niepełnosprawność intelektualna
 • niepowodzenia rozrodu
 • choroby neurodegeneracyjne 6. inne: zaburzenia wzrastania i dojrzewania, zaburzenia determinacji i różnicowania płci, wady narządu słuchu, choroby metaboliczne (poniżej)
Informacje dodatkowe 
 • kompleksowa diagnostyka zespołu Smitha, Lemlego i Opitza,
 • kompleksowa diagnostyka zespołu Nijmegen,
 • zespoły Silvera i Russella oraz Beckwitha i Wiedemanna
 • zespół Retta
 • zespół Alagille’a
 • zespół Coffina i Lowry’ego
 • zespoły Pradera i Williego oraz Angelmana
 • zespoły Noonan, Costello, CFC (sercowo-twarzowo-skórny)
 • wrodzony przerost nadnerczy
 • wrodzona niedoczynność nadnerczy (analiza genu DAX1)
 • ustalenie płci (test amelogeniny)
 • diagnostyka chorób metabolicznych
Przesiewowa diagnostyka powszechnych mutacji:
 • mtDNA m.3243A>G (MELAS)
 • m.8344A>G (MERRF)
 • m.8993T>G/C (NARP/MILS)
 • m.3460G>A (LHON)
 • m.11778G>A (LHON)
 • m.14484T>C (LHON)
 • delecje mtDNA (KSS)
 • • głuchota mitochondrialna
 • • deficyt LCHAD (zaburzenie ß-oksydacji długołańcuchowych kwasów tłuszczowych)
 • • deficyt MCAD (zaburzenie ß-oksydacji średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych)
 • • hiperamonemia typu II (OTC)
 • • kardioencefalomiopatia sprzężona z deficytem COX (SCO2)
 • • rodzinna krzywica hipofosfatemiczna
 • • zespół Huntera (Mukopolisacharydoza typu II)
 • • zespół Kelley’a i Seegmillera
 • • zespół Kearnsa i Sayera (KSS), zespół Pearsona, inne mitochondrialne zespoły delecyjne
 • • zespół Leigha
 • • zespół Lescha i Nyhana,
 • • zespół LHON
 • • zespół MELAS
 • • zespół MERRF
 • • zespół NARP
 • • zespól Bartha
 • • mitochondrialny zespół deplecyjny (forma wątrobowa)
listopad 2015
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6